Predavaci


Predavači

Kriterij za odabir predavača u L3A je sljedeći:
  • vrhunska prezentacijska i komunikacijska vještina
  • iskustvo i rezultati u struci (o kojoj predaje)
  • multikulturalno iskustvo predavača
  • visoke ocjene polaznika L3A

Portret - Anthony Eve, BMC
Anthony Eve, PMP, MAPM
Portret - Bernard Badoux, MD Consulting
Roberto D. Gavazzi

Business Management Consultants

Portret - Bernard Badoux, MD Consulting
Nur Ergüder, PMP

Portret - Bob Gibson, BMC
Bob Gibson, PMP
 
Portret - Bob Gibson, BMC
George Merguerian, B.E., MBA, PMP


Algin Erozan,
PMP, CISA

de Jager and Company


Peter de Jager
 
dr.sc. Predrag Pale
 

Vesna Vrga Perović, MBA

1-2 Solve

Kurt C.
Kurt Corthout
 
 
Portret - Walt Hopkins, Castle Consultants
 
Walt Hopkins

Rast i razvoj d.o.o.


Jasna Belamarić
 

 Laboratorij za sustave i signale

photo-goc-icon.jpg 
Goran Živković

 Laboratorij za sustave i signale

photo-goc-icon.jpg 
Ivica Vukoja

Fakultet elektrotehnike i računarstva

mladen_antolic.jpg
Ivica Medved

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Kristian Skračić

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Juraj Petrović

Life Long Learning Akademija

Vesna Kezdorf

 

Ines Čavar

MTV Adria

 Bojan Mati

Augeo d.o.o.

zrinka_simunovic_photo2.jpg

Zrinka Šimunović, MBA

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)
mladen_antolic.jpg

Mladen Antolić, PMP

 

Korana Simonović

 

Darko Jureković