Cjenik usluga

Cjenik
Znanje je sada još dostupnije!
(provjerite zašto!)

 

! CIJENE SE NE ODNOSE NA L3A PROFESSIONAL PROGRAME !

 

JEDNODNEVNI SEMINARI
Seminar Cijena za
fizičke osobe
(s PDV-om)*
Cijena za
pravne osobe
(bez PDV-a)
Budi coach svojim suradnicima i sebi 60,00 EUR 170,00 EUR
Razvoj projektnih timova i komunikacija na projektu 60,00 EUR 250,00 EUR
Upravljanje rizicima u projektu 60,00 EUR 250,00 EUR
Učiti ili ne učiti 60,00 EUR 250,00 EUR
Upravljanje znanjem 60,00 EUR 250,00 EUR
Upravljanje promjenama 60,00 EUR 250,00 EUR
Upravljanje promjenama u školama 60,00 EUR 250,00 EUR
Upravljanje sastancima 60,00 EUR 250,00 EUR
Pregovaračke vještine 60,00 EUR 250,00 EUR
E-learning u poduzeću 60,00 EUR 250,00 EUR
E-learning za novu školu 60,00 EUR 250,00 EUR
Osnove računalnih komunikacija 60,00 EUR 250,00 EUR
Emocionalna inteligencija u poslu 60,00 EUR 170,00 EUR
Online marketing i online odnosi s javnošću 60,00 EUR 170,00 EUR
Pisanje za web 60,00 EUR 170,00 EUR
Konstruktivno rješavanje konflikata 60,00 EUR 170,00 EUR
Kako motivirati sebe i druge 60,00 EUR 170,00 EUR
Upravljanje troškovima 60,00 EUR 170,00 EUR
Upravljanje stresom 60,00 EUR 170,00 EUR

 

DVODNEVNI SEMINARI
Seminar Cijena za
fizičke osobe
(s PDV-om)*
Cijena za
pravne osobe
(bez PDV-a)
Temeljna znanja o upravljanju projektima 120,00 EUR 450,00 EUR
Upravljanje događanjima (Event management) 120,00 EUR 450,00 EUR
EU projekti - Upravljanje projektnim ciklusom 120,00 EUR 450,00 EUR
Prezentacijske vještine 120,00 EUR 450,00 EUR
Prodajne vještine 120,00 EUR 330,00 EUR
Vještine prezentacije u medijima 120,00 EUR 330,00 EUR
Javno komuniciranje 120,00 EUR 330,00 EUR
Osnove financija 120,00 EUR 330,00 EUR
eXtreme Project Management   450,00 EUR

 

TEČAJEVI
Tečaj Jednokratno
(bez PDV-a)
3 rate
(bez PDV-a)
Osnove tehnika informacijske sigurnosti 480,000 EUR 580,00 EUR

 

SEMINARI U SURADNJI S BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS (BMC)
(na engleskom jeziku)
Seminar  

Cijena

(bez PDV-a)

Upravljanje projektima: Principi i metode 3 dana (24 PDU) 950,00 EUR

Upravljanje projektima:

Projektni timovi i komunikacija

2 dana (16 PDU) 650,00 EUR
Pripremni seminar za PMP® certifikacijski ispit 3 dana (24 PDU) 950,00 EUR
+ PMTest Online 11 PDU 950,00 EUR

 

SEMINARI U SURADNJI S 1-2Solve (na           engleskom jeziku)

Seminar  

Cijena

(bez PDV-a)

Učinkovita metoda strateškog upravljanja
(Advanced Project Portfolio Management)
2 dana (15 PDU) 850,00 EUR      

*na cijene za fizičke osobe nisu primjenjivi popusti objavljeni u sklopu prodajnih i
promotivnih akcija Life Long Le
arning Akademije

 

 

 

 

 

 

 

IN-HOU SE SEMINARI

  • u prostorijama Vaše tvrtke
  • u učionici L3A
  • rezidencijalno
  • prilagodba postojećih
  • izrada novih
 

 OPĆI UVJETI

 

  • prijave
  • uplate
  • popusti