Klijenti


Klijenti
 

Klijenti L3A su pojedinci i organizacije: male, srednje i velike iz svih područja gospodarskog i društvenog života. Ponosni smo što možemo istaknuti neke od organizacija kojima su predavači L3A prenijeli svoja znanja i iskustva:

Agencija za visoko obrazovanje
Agencija za znanost i obrazovanje
AKD d.o.o.
Alarm automatika d.o.o.
Blitz film i video distribucija
BSS poslovni sustavi d.o.o.
CARNet
Coca-Cola Beverages Hrvatska
Combis d.o.o.
Computech d.o.o.
Diners Club Adriatic d.d.
Državna geodetska uprava
Elektrokontakt
Energetski institut Hrvoje Požar
Energoplan
Energoplan d.o.o.
Fima Grupa d.d.
G2R d.o.o.
Geofoto d.o.o.
Getro d.d.
Grawe d.d.
APIS IT
Hempel A/S
HEP ESCO d.o.o.
HEP Obnovljivi izvori
Hewlett-Packard
Hidra
Holcim Hrvatska d.o.o.
HoldINA d.o.o.
HRT-Hrvatska radio televizija
Hrv.restauratorski zavod
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska matica iseljenika
Hrvatska narodna banka
Hrvatske ceste d.d
HZMO
IN2 d.o.o.

INA d.d.
Ing-ekspert d.o.o.
Ingra d.d.
KBC "Rebro"
Končar d.d.
Lučka uprava Vukovar
Mack IT d.o.o.
Mercator-H
Merck Serono Int.
MICRO-LINK d.o.o.
Ministarstvo obrane RH
Ministarstvo pravosuđa RH
Omega software d.o.o.
OMV Gas Adria
P.P.C Buzet d.o.o.
PBZ-Privredna banka Zagreb
Petrokemija d.d.
Plina Cro
Pliva Hrvatska
Poslovna inteligencija d.o.o.
Recro Net
S&T
Senso IS d.o.o.
SPAN
Središnji državni ured za e-Hrvatsku
Školska knjiga
T-HT
Urbane tehnike d.o.o.
Večernji list
VIP Data
VIPnet d.o.o.
Zagrebački holding
Zagreb aluminij
Zagrebačka banka
Zagrebačka pivovara
ZIH d.o.o.
ZIK d.o.o.L3A je namijenjena svih ljudima željnim znanja. Bili oni izvršitelji ili rukovoditelji, tehničari ili ne-tehničari, s većim ili manjim predznanjem. Vodimo računa o proračunskim i tržišno orijentiranim organizacijama.  

Kako je nemoguće pomiriti potrebe ovako širokog kruga polaznika u istom seminaru, mi naše javne seminare u svakom terminu prilagođavamo potrebama i profilu korisnika.

To je, ipak, najlakše u tzv. "in-house" seminarima kad se oni održavaju u organizaciji klijenta, na temu i za profil korisnika koji klijent odabere i definira.

Možda je jedina ograda koju treba postaviti uz seminare L3A da su prvenstveno namijenjeni polaznicima koji već imaju neko radno iskustvo pa su osjetili stvarne probleme i izazove u radnoj sredini, mada i početnici mogu steći određena znanja primjenjiva na novim radnim mjestima.