Kalendar dogadjanja po mjesecima

  Kalendar događanja 2013.

 

Seminar/predavanje

Datum

   

Pripremni seminar za PMP® certifikacijski ispit (u suradnji s Business Management Consultants)

10.-12.6.

Learning theories and their implication for practitioners and designers of e-learning material

više termina

eLearning meets eAssessment: Computer-based assessment of learning outcomes

više termina

Osnove tehnika informacijske sigurnosti

(tečaj traje 12 tjedana, 1 predavanje (90 min) tjedno + vježbe)

početak: 27.2.

 

 
Napomena:
L3A zadržava pravo odgode i otkazivanja seminara bez posebnog
obrazloženja ukoliko to okolnosti nalažu, te će polaznicima omogućiti povrat
novca ili prebacivanje uplate uz rezervaciju sudjelovanja na idućem seminaru.