Upravljanje projektima

 


Upravljanje projektima
 

Seminare iz područja upravljanja projektima organiziramo s domaćim i internacionalnim predavačima. U in-house izvedbi seminari se prilagođavaju zahtjevima klijenta.

Detalje o svakom seminaru saznat ćete kliknete li na njegov naziv ili nas jednostavno nazovete na telefon: +385 98 480 096.

 

Seminari organizirani u suradnji s Business Management Consultants je odobrio PMI (Project Management Institute) te donose PDU bodove iz kategorije A!

Za pojedine seminare na hrvatskom jeziku moguće je prijaviti PDU bodove u kategoriji B ("Continuing Education")!Seminari na hrvatskom jeziku
 
Naziv seminara Trajanje

Upravljanje projektima - predavanje

3 h

Upravljanje rizicima u projektu - predavanje

3 h

Temeljna znanja o upravljanju projektima 2 dana
Razvoj projektnih timova i komunikacija na projektu 1 dan
Upravljanje rizicima u projektu 1 dan
EU projekti - Upravljanje projektnim ciklusom 2 dana
Upravljanje događanjima (Event management) 2 dana

 

 

 
Seminari na engleskom jeziku
u suradnji s Business Management Consultants (BMC) - odobrio PMI -
                                           
Uvod u upravljanje projektima 1 dan
Upravljanje projektima: principi i metode 3 dana
Upravljanje projektima: projektni timovi i komunikacija 2 dana
Umijeće upravljanja projektima 2, 3 ili 4 dana
Pripremni seminar za PMP® certifikacijski ispit 3 dana
Upravljanje projektima uprave 2 ili 3 dana
Izvršna uloga u stvaranju organizacije temeljene na projektima 1 dan
Upravljanje internacionalnim međukulturalnim projektnim timovima 3 dana
Upravljanje projektima za IT/IS projekte: Principi i metode 3 dana
Upravljanje projektima za farmacijske projekte 3 dana
   
   
u suradnji s 1-2 Solve

Teorija ograničenja (TOC - Theory of Constraints):
Osnove znanstvenog pristupa učinkovitom upravljanju

2 dana
Učinkovito projektno upravljanje u okruženju jednog i više projekata 2 dana
Učinkovita metoda strateškog upravljanja
(Advanced Project Portfolio Management) 
2 dana
   
   

Novo u in-house ponudi: PRINCE2

   
  Prince2 Foundation Course 3 dana
  Prince2 Practitioner Course 3 dana