Zastita i koristenje intelektualnog vlasnistva

Zaštita i korištenje intelektualnog vlasništva

 

Prava intelektualnog vlasništva predstavlja Centar informacijske sigurnosti Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Kroz studiju slučaja u samo jednom predavanju objašnjava se problematika intelektualnog vlasništva i vezana zakonska regulativa.