Unapredenje - razvoj zaposlenika

Razvoj zaposlenika

 

L3A ima opsežno iskustvo te široku lepezu znanja i materijala u obrazovanju zaposlenika svih razina i tipova osobnosti. Menadžer može istaknuti vještine i karakteristike koje bi volio razviti kod svojih zaposlenika na temelju čega se radi specijalan program, sadržajem i obujmom prilagođen menadžerovim uputama a provodi se grupnim edukacijama i individualnim konzultacijama po potrebi.