Upravljanje Europskim projektima

Upravljanje Europskim projektima

 

EU program sastoji se od:

 

1.      Dvosatnog orijentacijskog predavanja o EU fondovima "EU fondovi za Hrvatsku"

U ovom dvosatnom pregledu, polaznici će se upoznati s vrstama EU fondova, terminologijom i načinima na koje mogu prijaviti svoje projekte. Također će dobiti razumijevanje procesa pripreme i upravljanja pojedinim programima, što će im kasnije olakšati pripremu projekata i odabir partnera s kojima će aplicirati za dodjelu sredstava na natječajima iz fondova.

Predavanje je namijenjeno:

poduzetnicima i tvrtkama koje razmatraju korištenje EU fondova kao dodatnog izvora financiranja

djelatnicima obrazovnih ustanova

djelatnicima državnih agencija i javnih institucija

članovima udruga

 

Teme:

·        pregled EU fondova dostupnih u Hrvatskoj

-         popis fondova koji su trenutno na raspolaganju

-         predstavljanje najznačajnijih fondova

·        pregled terminologije i ključnih dokumenata

·        uvod u način i proces prijave i pripreme projekata

 

2.      Dvodnevnog seminara "EU projekti - Upravljanje projektnim ciklusom"

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen poduzetnicima i tvrtkama koje razmatraju korištenje EU fondova kao dodatnog izvora financiranja, djelatnicima obrazovnih ustanova, djelatnicima državnih agencija i javnih institucija te članovima udruga.

CILJEVI

Polaznici će po završetku seminara biti upoznati s metodologijom Upravljanja projektnim ciklusom – osnovnom skupinom alata za pripremu i upravljanje projektima koji se koriste kod projekata financiranih iz EU fondova.

Tijekom seminara polaznici će kroz praktične radionice savladati vještine izrade logičkih matrica nužnih prilikom pripreme za prijavu EU projekta.

 

PREGLED PROGRAMA

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Pristup logičke matrice za:

·        detaljan opis posla na projektu

·        planiranje i nadzor

·        provođenje promjena u projektu ukoliko je potrebno

·        za evaluiranje partnerskih aktivnosti

Mapiranje i analize

·        analiza dionika

·        analiza problema

·        analiza ciljeva

·        analiza strategija

Planiranje

·        logička matrica (svrha i izrada)

·        logika intervencije

·        pretpostavke i rizici

·        pokazatelji i izvori provjere

Izrada prijedloga projekta

·        raspored aktivnosti

·        raspored resursa i troškova

Provedba projekta, praćenje provedbe i evaluacija

 

3.      Usluge pomoći pri identificiranju odgovarajućeg programa finaciranja, pripremi i administriranju EU projekata