Promjene u školama

 


Revolucija ili evolucija u školama?
Upravljanje promjenama u školama

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen ravnateljima škola kao i svima u obrazovnom sustavu koji žele ili moraju uvesti promjene.

SVRHA SEMINARA

Razumjeti promjene u obrazovnom sustavu i naučiti njima upravljati.

OČEKIVANI REZULTAT

Polaznici će nakon seminara razumjeti zašto dolazi do promjena, tko i što su pokretači promjena te koji su uvjeti nužni za uspješno provođenje promjena. Moći će definirati sudionike u promjenama te zainteresirane strane. Naučit će temelje komunikacije sa zainteresiranim stranama. Ovladat će s najmanje tri modela za upravljanje promjenama. Steći će uvid u planiranje promjena, komunikaciju i motivaciju. Znat će razlikovati individualne, organizacijske i sistemske promjene kao i razliku između upravljanja i vođenja ljudi te njihove paradokse.
 

 • Od vas očekuju da uvedete promjene, a ne razumijete ni zašto ni kako?
 • Vaši kolege su za promjene, ali od vas očekuju da im kažete što i kako da rade ?
 • Sve ste potrebno promijenili, a problemi su i dalje ostali ?
 • Nije vam jasno zašto se ljudi protive promjenama koje su za njihovo dobro?
 • Promjena je naišla na otpor kod onih od kojih ste to najmanje očekivali?
 • Vaši nadređeni ne razumiju da je promjena nužna?

POTREBNO PREDZNANJE

Nužno je radno iskustvo u projektima ili radnim skupinama u obrazovnim sustavu.

NAČIN IZVEDBE I TRAJANJE

U formi predavanja traje 90 minuta i sastoji se od iznošenja teorije potkrijepljene prepoznatljivim primjerima iz života i kratkim diskusijama.
U formi seminara traje jedan dan i sastoji se od niza predavanja s primjerima i diskusijama.
U formi radionice traje dva dana i svaka se cjelina nakon predavanja vježba u manjim grupama ili plenarno.

MATERIJALI

U predavanjima se koriste predavačevi prezentacijski materijali. Polaznici dobivaju na uporabu prezentacijske materijale s predavanja, dodatne materijale o pojedinim tehnikama ili metodama te različite pomoćne instrumente za pripremu i vođenje promjena.

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


TEME SEMINARA

Uloga ravnatelja

Promjene

 • Promjene u društvu, tehnologiji i obrazovanju
 • Zašto obrazovne reforme ne uspijevaju
 • Pogreške pri uvođenju promjena
 • Vrste, uzroci i pokretači
 • Sudionici u promjenama i njihove uloge i interesi

Modeli za upravljanje promjenama

 • ADKAR
 • LGIM
 • 8P

Individualne promjene

Organizacijske promjene

Sistemske promjene

Tehnike upravljanja promjenama

 • Planiranje
 • Komunikacija
 • Motivacija
 • Osnove upravljanja projektima

Upravljanje i vođenje

 • Razlike
 • Paradoksi
   
PREDAVAČ

 Predrag Pale je pokretao i vodio raznolike projekte: od sasvim malih do nacionalnih, od kratkotrajnih do višegodišnjih, u najrazličitijim područjima ljudske djelatnosti. Svi su ti projekti pokretali veće ili manje promjene. Te su inicijative nailazile koliko na nekritične pobornike i promotore koji su neopravdano napuhavali značaj i očekivane posljedice promjena, toliko i na ogorčene protivnike koji su vjerovali da se tim promjenama uništava struka, duša ili nešto treće.
Iako je uglavnom u poziciji pionira i „vjetra promjena“, u nekim aspektima rada i života i sam je reakcionaran, tradicionalan, protivnik promjene. Promatrajući sebe i druge, učeći više na svojim neuspjesima nego na „pobjedama“, slušajući znanje, iskustvo i mudrost svjetskih stručnjaka za upravljanje promjenama stvorio je svoju „recepturu“ za uspješno upravljanje promjenama u životu, poslu i društvu. Priznate i suvremene teorije isprepliće svojim pogledom na upravljanje promjenama pomažući polaznicima da jašu na valovima promjena s radošću na licu.
Primjenom IKT-a u obrazovanju se aktivno i svakodnevno bavi od ranih 90tih. Prvi je u Hrvatskoj na web stavio snimke svih svojih predavanja, organizirao i omogućio prvo predavanje na daljinu te ponudio studentima ispitne odgovore i sustave za samo-provjeru znanja.