Poslovni tecajevi - Partnerstvom do rezultata


Partnerstvom do rezultata
BIP - Biti i imati partnere


Ovo je dvodnevna interaktivna radionica u kojoj se polaznici usredotočuju na stvarna vlastita partnerstva tako da ih promatraju kroz niz različitih povećala i raspravljaju o njima u velikim i malim grupama. Polaznici će najviše dobiti od seminara ukoliko imaju na umu najmanje jedno specifično partnerstvo na koje se žele usredotočiti i dalje ga razvijati.
Kao i partnerstva izvan posla, partnerstva u organizaciji su toliko različita koliko i ljudi koji sudjeluju u njima. Polaznici na ovom seminaru imaju priliku čuti kako njihove kolege razvijaju svoja partnerstva i naučiti kako mogu dalje raditi na svojim vlastitim partnerstvima.
Ovaj seminar NIJE o razvijanju vještina utjecanja ili kako "dobiti nešto na svoj način"; postoje drugi primjereniji seminari ukoliko polaznici žele razvijati takve vrste vještina.

KOME JE NAMIJENJEN

Svima koji vjeruju da se partnerstvima bilo u poslovnom svijetu ili u životu mogu postići bolji poslovni rezultati i ostvariti osobni ciljevi. Svima koji žele unaprijeđivati postojeća partnerstva ili graditi nova.

SVRHA SEMINARA

do kraja ovog seminara, polaznici će znati kako graditi partnerstvo

 • Prepoznavajući i razumijevajući različite komunikacijske pristupe
 • Prepoznavajući i razumijevajući različite organizacijske kulture
 • Prepoznavajući i razumijevajući različite organizacijske vrijednosti
 • Prepoznavajući i razumijevajući da ljudi imaju svoje izbore načina na koje riješavaju probleme
 • Odabrati partnersku strategiju koja se temelji na svim tim razlikama
 • Učinkovito se nositi s otporima
 • Graditi na prošlim uspjesima i zajedničim vizijama
 • Razvijati mrežu suradničkih odnosa

 

POTREBNO PREDZNANJE

Sudionicima seminara nije potrebno predznanje.

NAČIN IZVEDBE I TRAJANJE

Dvodnevni seminar sadrži 15 sati učenja. Od tih 15 sati:

 • tri su sata posvećena učenju o modelima i teorijama,
 • kroz četiri se sata provode vježbe i diskutira o spoznajama polaznika u cijeloj grupi,
 • dva sata su posvećena vježbama i razmjeni povratnih informacija s partnerom i
 • šest se sati radi u grupama od tri polaznika diskutirajući specifične situacije s partnerima.

 

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na engleskom jeziku.


TEME SEMINARA

Na ovom seminaru polaznici rade s partnerskim modelom koji im pomaže da razviju svoja partnerstva na način da bolje razumiju različite načine na koji ljudi pristupaju komunikaciji, riješavanju problema, vrijednostima i kulturi.
Polaznici seminara uče o ovom modelu zajedno s kolegama u grupi u nizu eksperimentalnih vježbi i onda primjenjuju spoznaje na četiri različita partnerska iskustva.

1) Partnerstvo na poslu:
Ovo je stvarno radno partnerstvo koje polaznici namjeravaju dalje razvijati. U grupama od tri, polaznici se izmjenjuju primjenjujući spoznaje iz svake vježbe na seminaru na svoju specifičnu situaciju. Druga dva polaznika iz grupe pažljivim slušanjem i postavljanjem pitanja preuzimaju uloge trenera za ovu specifičnu situaciju.

2) Partnerstva u životu:
Ovo su druga partnerstva u kojima polaznici također sudjeluju bilo na poslu ili u životu izvan posla. U punim grupama polaznici uče jedni od drugih kako razvijaju svoja partnerstva i razmatraju partnerske modele koje je najbolje primijeniti u različitim situacijama.  

3) Buduća partnerstva:
U parovima i grupama od četiri polaznici izmjenjuju iskustva o učinkovitim partnerstvima, identificirajući ključne faktore koji su doprinjeli toj učinkovitosti, i predviđaju još uspješnija buduća partnerstva.  

4) Partnerstva u tijeku:
Dok polaznici zajedno sa svojim kolegama rade na ostalim partnerskim odnosima (na poslu, u životu i budućim partnerstvima), istovremeno su uključeni u oblik partnerstva u tijeku. Tako će se za vrijeme rada, grupe povremeno zaustavljati kako bi se usredotočile na momente učenja o partnerstvima koja su trenutno u tijeku s partnerimadrugim polaznicima seminara.
 

PREDAVAČ

 Walt Hopkins je osnivač tvrtke Castle Consultants International, stalni predavač u poslovnom obrazovnom centru MCE - Management Centre Europe i viši konzultant u NTL Institutu za primjenjenu znanost o ponašanjima (NTL Institute for Applied Behavioral Science). Waltovi kolege i klijenti opisuju ga kao "trenera koji čarobno radi" i kao "majstora interaktivne prezentacije", a on sam za sebe kaže da je ozbiljan sanjar koji vjeruje u ljude i u mogućnosti.