Nek predstava pocne


Nek` predstava počne
Prezentacijske vještine

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svima koji u svom životu i poslu trebaju u usmenom obliku prezentirati stručne ili opće teme.

SVRHA SEMINARA

Razumjeti prirodu i ulogu prezentacija, usvojiti potrebna znanja te ovladati vještinama za izvedbu uspješnih prezentacija.

OČEKIVANI REZULTAT
 • Oblije li vas hladan znoj na najavu da ćete morati govoriti pred publikom?
 • Odsjeku li vam se noge kad stanete pred publiku?
 • Teško vam je odlučiti što je bitno za reći, a što nije?
 • Juri li vam vrijeme?
 • Događa vam se da se „blokirate“, ne znate što reći?
 • Ma koliko skratili predavanje, uvijek vam je premalo vremena?
 • Koncentraciju vam ometaju sudionici, prostor, događaji?
 • Tehnika vam vise smeta nego pomaže u prezentaciji?

Polaznici će nakon seminara razumjeti kad se koriste prezentacije i za što, a kad ih je bolje zamijeniti drugim načinima komuniciranja. Moći će definirati što se prezentacijom želi postići i koje su to najvažnije poruke koje se moraju prenijeti. Znat će oblikovati prezentacijske folije i materijale za polaznike. Pripremit će se za postizanje stanja duha koje omogućava prenošenje željenih emocija publici. Razumjet će zašto nastaje trema i kako njome upravljati. Također će naučiti predvidjeti moguće negativne reakcije publike i upoznat će metode kontrole problematičnih pojedinaca u publici.


POTREBNO PREDZNANJE

Korisno je imati prethodno iskustvo nekoliko javnih prezentacija, ali nije preduvjet.
 

NAČIN IZVEDBE I TRAJANJE

Seminar je radioničkog tipa i traje dva dana, a redoslijed, detaljnost i trajanje pojedinih segmenata prilagođavaju se potrebama polaznika. Svaki polaznik ima priliku vježbati ključne elemente pred publikom i dobiva povratne sugestije od ostalih polaznika i predavača. Posebno se obrađuju i vježbaju savladavanje treme i kontrola problematičnih polaznika, te definiranje strukture prezentacije i prepoznavanje bitnog koje treba prenijeti publici.

 
MATERIJALI

Na radionici se koriste predavačevi prezentacijski materijali te javno dostupni video materijali. Polaznici dobivaju na uporabu prezentacijske materijale s predavanja, dodatne materijale o pojedinim tehnikama ili metodama te različite pomoćne instrumente za pripremu i izvođenje predavanja.


JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


TEME SEMINARA

Trema

 • Uzbuđenje
 • Nervoza
 • Strah

Publika

 • Problematični pojedinci
 • Neprijateljstvo publike
 • Očekivanja publike

Tehnička oprema
Okolina i uvjeti 

Priprema prezentacije:

Svrha prezentacije

 • Za što je prezentacija nezamjenjiva
 • Za što postoje bolji načini od prezentacije

Ciljevi prezentacije

 • Što se mora dogoditi/promijeniti nakon prezentacije
 • Što se ne smije dogoditi nakon prezentacije

Odabir/upoznavanje publike

 • Potrebe publike
 • Znanje/iskustva publike
 • Saznanja/predrasude publike

Oblikovanje prezentacije

 • Poruke
  • Definiranje
  • Obrazlaganje
  • Dokazivanje
 • Kontrola
  • Širine izlaganja
  • Dubine izlaganja
  • Trajanja izlaganja
 • Struktura
  • Ilustracije
  • Referentni materijali
  • Prezentacijski alati
 • PowerPoint
  • Sadržaj
  • Grafičko oblikovanje
  • Tehnike korištenja
 • Alternative PowerPoint-u
  • OpenOffice Presenter
  • MindMapping alati
  • Drugi alati

Materijali za publiku

 • Sadržaj
 • Oblik/format
 • Vrijeme isporuke

Usmeno izlaganje

 • Emocije
 • Glas
 • Rječnik
  • Profesionalni
  • Lokalizmi
  • Psovke
  • Poštapalice
 • Pričanje priča
  • Vlastitih
  • Tuđih
 • Humor
 • Upravljanje vremenom
 • Govor tijela
  • Kretanje
  • Izgled
 • Pomagala

 

PREDAVAČ

 Predrag Pale ima dvadesetogodišnje iskustvo u sveučilišnoj nastavi, prezentacijama stručnih i znanstvenih radova, ali i prezentaciji općih tema kako za malu tako i za brojnu publiku. Bio je pozvani predavač na brojnim domaćim i svjetskim skupovima. Kao državni dužnosnik bio je u prilici da se obraća publici bez pripreme, a i na teme o kojima gotovo ništa nije znao. Držati pozvano predavanje o informacijskom ratovanju za najviše NATO generale bilo mu je neusporedivo lakše nego predavati informatiku devetogodišnjacima. Bilo ga je strah držati predavanje pred 700 svjetskih obavještajaca, a „pojeli“ su ga ljubitelji crtanih filmova. Pažljivo se pripremao za nepoznatu publiku i teme, a podcijenio je prijateljsku publiku „na domaćem terenu“. Smatra da je zadržavanje pažnje publike i prenošenje emocija važnije od potpune i savršeno precizne informacije. Proučava na koje se sve načine predavač može zamijeniti računalom, kako bi došao do srži koju samo čovjek može čovjeku dati. Obožava „aha“ efekt u očima svoje publike i spreman je i na neuobičajene tehnike da ga postigne.
 
Za ovaj seminar je moguće prijaviti PDU bodove pri PMI (Project Management Institute) u kategoriji B ("Continuing Education")!