Upravljanje znanjem

 


Znanje: Što je to?
Upravljanje znanjem

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svima koji imaju upravljaju organizacijama, ljudskim potencijalima ili razvijaju poslovne procese, uvode nove usluge i proizvode, bave se istraživanjem i razvojem ili obrazovanjem.

SVRHA SEMINARA

Prepoznati znanje, njegovu ulogu i vrijednost, oblike, izvore i metode prenošenja. Znati uspostavit sustav upravljanja znanjem.

OČEKIVANI REZULTAT

Polaznici će nakon seminara znati prepoznati znanje te moći uspostaviti sustave za njegovo prikupljanje, formaliziranje, pohranjivanje i prenošenje. Uočavat će izvore znanja, znati pokrenuti procese „proizvodnje“ novog znanja, njegove valorizacije i normalizacije. Znat će postaviti procese planiranja obrazovanja. Razumjet će prednosti i koristi od primjene IKT u obrazovanju i upravljanju znanjem
 

  • Niste sigurni što zapravo znači „društvo znanja“ ?
  • Sve je to lijepo, ali kako zaista prepoznati i „uloviti“ znanje ?
  • Kako sačuvati znanje u organizaciji ?
  • Kako „izvući“ znanje iz zaposlenika ?
  • Učenje je naporno i dosadno. Kako ipak prenijeti znanje koje postoji u organizaciji ?
  • Koji je najbolji način poučavanja ?

POTREBNO PREDZNANJE

Nužno je iskustvo rada u nekoj organizaciji, upravljanja organizacijama, ljudskim potencijalima ili razvijanjem poslovnih procesa, uvođenja novih usluga i proizvoda, istraživanja i razvoja ili obrazovanja.

NAČIN IZVEDBE I TRAJANJE

U formi predavanja traje 90 minuta i sastoji se od predavana s primjerima.
U formi seminara traje jedan dan i sastoji se od niza predavanja s primjerima i diskusijama.
U formi radionice traje dva dana i svaka se cjelina nakon predavanja vježba u manjim grupama ili plenarno.MATERIJALI

U predavanjima se koriste predavačevi prezentacijski materijali i primjeri različitih tehnika i tehnologija koje se koriste u upravljanju znanjem.

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


TEME SEMINARA

O znanju
Podatak, informacija znanje
Što je sve znanje
Koliko vrijedi znanje

Pronalaženje znanja
Otkrivanje izvora znanja
„Stupice“ za lovljenje znanja
Proizvođenje znanja
Formaliziranje znanja
Verificiranje

Čuvanje znanja
Digitalne knjižnice
Digitalni repozitoriji

Prenošenje znanja
Usmjereno prenošenje znanja
Slobodno kolanje znanja
Obrazovanje u upravljanju znanjem
Planiranje obrazovanja
Definiranje obrazovnih potreba
Vrste obrazovanja
Primjena IKT u obrazovanju i upravljanju znanjem

 

PREDAVAČ

 Predrag Pale se bavi primjenom IKT u gotovo svim područjima ljudskog djelovanja više od četvrt stoljeća. U tim aktivnostima upoznao je brojne struke i organizacije, njihove poslovne procese i vrijednosti. Poučava ljude više od 15 godina i aktivno i svakodnevno se bavi primjenom IKT u obrazovanju od ranih 90tih. Djeluje kao predavač i savjetnik kod uspostave procesa upravljanja znanjem za male i složene organizacije i projekte.

 

vezano.jpgPogledajte i:
ostale seminare iz programa "Poslovno i osobno"