Kako razgovaraju racunala


Kako razgovaraju računala?
Osnove računalnih komunikacija

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svima koji nisu tehničari, a žele razumjeti kako rade komunikacijske tehnologije koje svakodnevno koriste. Posebno je koristan onima koji osjećaju nelagodu ili podozrenje prema tehnologiji, koji se boje da će ju pogrešno koristiti ili da će im tehnologija nanijeti štetu.
Seminar je namijenjen i tehničarima koji su vješti u korištenju tehnologije, ali žele razumjeti kako ona zaista funkcionira.


SVRHA SEMINARA

Demistificirati i razjasniti osnove funkcioniranja komunikacijskih tehnologija koje koristimo u svakodnevnom životu i radu. Upoznati njihova svojstva, prednosti i nedostatke.

OČEKIVANI REZULTAT

Polaznici će nakon seminara razumjeti čemu služi i kako (u osnovi) radi modem, DSL modem, ISDN, GSM, Ethernet i Internet. Razumjet će razliku između IP adrese i DNS imena te između fizičkog smještaja podataka i virtualne adrese. Bit će im jasno kojim putem prolazi elektronička pošta, kako ju zaštititi i što su attachment-i. Upoznat će temeljne aplikacije poput web-a i FTP-a. Shvatit će osnove zaštite mreža filtriranjem paketa te čemu služi i kako se koristi VPN.
 

 • Nije vam sasvim jasno kojim sve putovima putuje vaš e-mail?
 • Želite razumjeti razliku između DNS adrese, web adrese, web hostinga i IP adrese?
 • Niste sigurni kako možete povezati računala u vašem domu ili maloj tvrtci?
 • Koja je razlika modema ISDN-a, XDSL-a i kabelskog modema ?
 • Što je to dinamička, a što statička IP adresa ?

POTREBNO PREDZNANJE

Poželjno je iskustvo korištenja Interneta. Nužno je poznavanje osnovnog korištenje računala.

FORMA, TRAJENJE I METODOLOGIJA

U formi seminara, traje dva dana i sastoji se od niza predavanja s primjerima i diskusijama.

MATERIJALI

U predavanjima se koriste predavačevi prezentacijski materijali, vizualizacije i simulacije. Polaznici dobivaju na uporabu prezentacijske materijale s predavanja i nekoliko „white papers“ o tehnologijama koje su upoznali. Prije i poslije seminara provjeravaju svoje znanje koristeći on-line alate za provjeru znanja.

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


TEME SEMINARA

Modem

 • Svrha i uloga
 • Vrste modema
 • Standardi
 • Kompresija
 • DSL modem
 • Kabelski modem

Druge tehnologije

 • ISDN
 • GSM

Internet

 • Kako radi
 • IP adrese
 • DNS

Aplikacije

 • E-mail
 • Web
 • FTP
 • Telefonija na Internetu

Ethernet

 • Kako radi
 • Kako se spaja i grana
 • Prednosti i nedostaci
 • Bežični Ethernet

Zaštite mreža

 • Filtriranje paketa
 • Vatrozidi
 • VPN
   
PREDAVAČ

 Predrag Pale poučava komunikacijske tehnologije već petnaestak godina. Umjesto na detalje i definicije, stavlja naglasak na razumijevanju biti neke ideje, metode, alata ili tehnologije. Početkom 90-tih pokrenuo je projekt dovođenja Interneta u Hrvatsku i bio jedan od njegovih glavnih arhitekata. Više...